CMPC

2013
CMPC
Nacimiento, Chile
90 días
Recuperación aireadores de Reactor (AST)